Devagro

In 1989 is Devagro opgestart te Desselgem als onderneming van wegeniswerken, aanleg collectoren en private werken. In de loop der jaren werd het aanbod van activiteiten systematisch uitgebreid met onder andere afbraakwerken en grondwerken en dit zowel in de privé als de openbare sector.

In 1994 werd er een eerste mobiele breekinstallatie aangekocht om te voldoen aan de toenemende vraag van recyclage van bouw- en slooppuin. In hetzelfde jaar werd er een betoncentrale aangekocht teneinde de gerecycleerde materiaalstroom te verwerken naar gestabiliseerde mengsels en dit voor zowel eigen gebruik als voor derden. Deze activiteiten zijn operationeel onder de firmanaam "Devarec".

Vanaf 2001 werd ook het aandeel van bodemsaneringen toegevoegd aan het gamma van activiteiten via een participatie in de bedrijven BSV NV en DEVAMIX NV beiden gevestigd te Harelbeke. Deze interne groei werd enkel mogelijk door de voorturende inzet van kwalitatieve medewerkers binnen het bedrijf. Heden kan het bedrijf rekenen op een dynamisch team van een 30 personeelsleden en een uitgebreid modern machinepark.

In 2008 werd geďnvesteerd in GPS gestuurde machines. Hiertoe beschikken wij over een eigen landmeter die gebruik maakt van nieuwste generatie toestellen voor zowel opmetingen als programmeren van de machines.